درباره ما

از سال 1388 گروهی از پژوهشگران در حوزۀ علمیۀ قم گرد هم آمدند، تا با هدایت و اشراف استاد مظاهری سیف فعالیت¬های علمی و فرهنگی¬شان را در جهت مقابله دانش بنیان با شبه جنبش¬های معنوی منسجم نمایند. این گروه در سال 1389 موسسه بهداشت معنوی را به ثبت رساند و بر اساس راهبرد روشنگری پیشگیرانه فعالیت کرد.
در دهۀ اول موسسه بهداشت معنوی به انتشار ده ها کتاب و برگزاری صدها سمینار و کارگاه آموزشی توفیق یافت. از سال 1399 پایگاه خبری تحلیلی بهداشت معنوی به عنوان پروژۀ محوری این موسسه در دستور کار قرار گرفت. این پایگاه خبری در راستای مأموریت موسسه «مقابله دانش بنیان با شبه جنبش های معنوی» و راهبرد «روشنگری پیشگیرانه» می کوشد تا با توسعۀ آگاهی نسبت به آسیب ها و شیوه های عمل شبه جنبش های معنوی ضریب نفوذ آنها را در جامعه کاهش دهد.
چشم اندازه موسسه در ده سال اول عبارت بود از «مرجع علمی در حوزه مطالعات شبه جنبش های معنوی، فعال ترین سازمان کشور جهت توسعه آگاهی عمومی نسبت به شبه جنبش های معنوی و تأثیرگذار بر سایر سازمان های دولتی و مردم نهاد.» اکنون به نظر می رسد که این چشم انداز تحقق یافته است. در همین راستا دهۀ دوم حیات خود را با چشم انداز جدیدی آغاز می کند، که عبار است از «بزرگترین مرکز فرهنگی و رسانه ای در جهت آگاهی بخشی عمومی نسبت به آسیب شناسی شبه جنبش های معنوی» در این دوره فعالیت های پژوهشی موسسه بهداشت معنوی در قالب پژوهشکده مطالعات معنوی دنبال می شود و موسسه بهداشت معنوی بر فعالیت های فرهنگی و رسانه ای متمرکز می گردد.

اسکرول به بالا